من دکتر س.ص متخصص اطفال هستم.

سالها قبل چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم ؛
کنار بانک دستفروشی بساط باطری ، ساعت ،فیلم و اجناس دیگری پهن کرده بود.
دیدم مقداری هم سکه دو ریالی در بساطش ریخته است

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] منبع : عکس = رنگ و خطوط زیباشغل شما چیه ؟ منبع : عکس = رنگ و خطوط زیباشغل شما چیه ؟
برچسب ها :